หน้าหลัก

เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์เลเซอร์ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว อุตสาหกรรมเลเซอร์กำลังกลายเป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจากชิ้นงานฝีมือประณีต, ต้นทุนการผลิตต่ำ, การประยุกต์ใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงและหลากหลาย ซึ่งทำให้บริษัทต่างๆสามารถเปลี่ยนเทคนิคดั้งเดิมด้วยเทคนิคการผลิตด้วยเลเซอร์ อุตสาหกรรมการผลิตได้เข้าสู่ยุคของการผลิตด้วยเลเซอร์ที่ชาญฉลาด +อื่นๆ »